Bármely iparágban – üzemmérettől függetlenül – rendelkezünk olyan szakértő, közel 30 éves biztosítási múlttal rendelkező szakértelemmel, mely segítségével képesek vagyunk testre szabott, teljes körű, a felmerülő ügyféligényekhez igazodó költséghatékony biztosítási rendszereket kidolgozni majd kezelni, melyek a biztosítási piacon megfelelő ár érték aránnyal bírnak, és bármely piaci elvárásnak és kihívásnak maradéktalanul meg tudnak felelni. Szolgáltatásaink kialakításakor elsődleges szempont volt a legmodernebb eszközök felhasználása, amellyel a Megbízóink igényeit maradéktalanul és teljes körűen a Megbízóink számára megelégedéssel el tudjuk végezni. A főbb elemek:

 

Kockázatok felmérése

A kockázatok feltérképezése szükséges a megfelelő biztosítási stratégia kidolgozásához. Ezért ha szükséges, akkor széles körű, általában helyszíni bejárással és konzultációval együtt járó információ gyűjtés módszerét alkalmazzuk, mely során a cég működésének folyamatát is feltérképezzük.

 

Kockázatanalízis

A rendelkezésre álló információk alapján egy teljes körű biztosítási fedezet-rendszerre teszünk javaslatot, részletesen megjelölve a kockázati tényezőket.

 

Biztosítási stratégia, a biztosítási fedezet-rendszer kialakítása

A kockázatanalízis, a piaci tapasztalatok, illetve az aktuális piaci lehetőségek figyelembevételével kidolgozzuk a biztosítási stratégiát, mely magában foglalja a biztosítható kockázatok mérséklésére vonatkozó módozatok kialakítását, testreszabását, valamint az érvényben lévő szerződések értékelését, átalakítását.

 

Versenyeztetés, elemzés, szerződés elhelyezés

A javaslatunk alapján, az Ügyfél által elfogadott biztosítási fedezet-rendszer alapján a figyelembe vehető biztosítók körében versenyeztetünk. A kapott ajánlatokról összehasonlító elemzést és javaslatot készítünk az Ügyfél részére, majd akár egy személyes konzultáció keretében a Megbízó által elfogadott ajánlat alapján elhelyezzük a biztosítási szerződéseket az adott biztosítóknál.

Ezen felül a már meglévő biztosítási szerződéseket is célszerű felülvizsgálni, minimum 3 évente megversenyeztetni, mert ezzel nagy mértékben elkerülhető az alulbiztosítottságból származó arányos kártérítés is. Emiatt célszerű persze minden évben aktualizálni a biztosítási összegeket, beleértve az éves nettó árbevételt is.

 

Szerződések kezelése

Az általunk elhelyezett és kezelésünkbe adott biztosítási szerződéseket teljes körűen kezeljük, kiszolgáljuk, ideértve

  • a biztosítók által kiállított dokumentumok, számlák, bizonylatok ellenőrzését;
  • biztosítjuk a megkötött biztosítási szerződések kockázatviselésének folyamatosságát;
  • követjük a szerződések változásait és azokat átvezetjük a biztosítási szerződésekben;
  • beszerezzük, illetve kiállítjuk a szerződésekkel kapcsolatos fedezet- és díj igazolásokat, zöldkártyákat, engedményes- és társbiztosítotti igazolásokat;
  • az Ügyfél ez irányú igénye esetén kapcsolatot tartunk a Megbízó partnereivel (finanszírozó, kereskedő, stb.);
  • legalább 3 évente, de az Ügyfél kérésére akár évente ellenőrizzük a piaci lehetőségeket, versenyeztetjük a biztosítási portfólióját a piacon, új ajánlatokat szerzünk be a biztosítóktól, elvégezzük azok elemzését, értékelését és döntés előkészítő javaslatot teszünk a Megbízó részére;
  • rendszeresen, személyesen is kapcsolatot tartunk a Megbízó által kijelölt kapcsolattartókkal;
  • igény szerint tájékoztatást adunk a biztosítási piac esetleges változásairól, esetleges új termékek bevezetéséről;
  • riportokat, kimutatásokat és jelentéseket készítünk időszakosan az Ügyfél üzleti folyamatainak támogatása céljából. Saját IT szakembereink jelenléte biztosítja az Ügyfél mindenkori igényének megfelelő adatlehívás, adatszolgáltatás lehetőségét.

 

Biztosítási szerződések kapcsán felmerülő káresemények kezelése

Az általunk kezelt biztosítások esetében részletes segítséget nyújtunk a káresemények kapcsán, és lebonyolítjuk a szükséges levelezéseket a biztosító társaságok felé. Közvetítünk a rugalmas kárrendezés érdekében az ügyfeleink és a biztosító társaságok között. Megfelelő szakértelemmel segítjük a kárrendezés zavartalanságát, és sikerességét a szerződésekben foglalt biztosítási események kapcsán.

 

Biztosítási szerződések nyilvántartása

A a biztosítási szerződések nyilvántartása kettős. A biztosítási szerződések megkötése, illetve kezelése jogszabályok által írásbeliséghez kötött, ezért Megbízóink valamennyi biztosítási szerződésével kapcsolatos dokumentációból (kötvények, feltételek, záradékok, külön-megállapodások, stb.) elektronikus másolati példánnyal rendelkezünk, és megfelelően rendszerezve tároljuk azokat. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos teendők (díjkönyvelés, díjszámlázás, stb.) egyszerűsítése, illetve gyorsítása érdekében valamennyi szerződés adatai és kapcsolódó dokumentációja szerepel a nyilvántartási rendszerünkben is. Külön programrész kezeli a szerződések, ill. a kárügyek adatállományát. A biztosítási szerződések biztonságos tárolása, adatvédelme a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően megoldott, a rendszereinkben tárolt adatokhoz csak az arra jogosult személy - egyéni kód alkalmazásával - férhet hozzá. Annak ellenére, hogy az általános gyakorlat szerint a biztosítási díjak megfizetése alapvetően a biztosító társaság által kiállított számla alapján történik, a Megbízó ez irányú kérése esetén a biztosítási díjak megfelelő időben történő kiszámlázásáról, a díjak beszedéséről, illetve biztosítóhoz történő továbbításáról társaságunk gondoskodik.

 

Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink