Géptörés biztosítás

 

Akkor érdemes ezt a fedezetet igénybe vennünk, ha van olyan gépünk, mely mechanikus alkatrészeket tartalmaz, nagy értékű, és egy esetleges káresemény a vállalkozásunk gazdasági működését döntően befolyásolhatja. Ide tartozhatnak tehát gépek, műszerek, szállító és hírközlő berendezések, munkagépek. Fontos megjegyezni, hogy minden biztosító más-más fedezetet adhat, illetve a biztosítható vagyontárgyak csoportjaiban is lehet eltérés. Több biztosítónál kibővíthető e fedezet elektromos energia közvetlen hatásaiból származó események is. A kívánt fedezet eléréséhez mindenképpen szakemberrel való konzultációt javasoljuk. Általában kétféle esemény tartozhat ebbe a kategóriába, de biztosítókként eltérő lehet a módozat feltétele:

  1. Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, előre nem látható formában fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.
  2. Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt bekövetkező kára, mely részleges vagy teljes működésképtelenségüket eredményezi.

 A géptörés és gépbaleset biztosítás kiterjed:

  • az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek, vagy állnak,
  • javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy telephelyen belüli mozgatás alatt álló gépekre.

A géptörés (gépbaleset) biztosítási eseménybe az alábbi okok tartozhatnak a teljesség igénye nélkül: gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, anyaghiba, tervezési hiba, kivitelezési hiba, rázkódás, alkatrészek kilazulása, hibás beállítás vagy szabályozás, rossz telepítés, olajozás vagy kenés kimaradása, túlterhelés, túlhevülés, túlpörgés (centrifugális erő hatása), rövidzárlat, leesés/lökés/ütközés, más tárgyak véletlen és váratlan közrehatása/akadályozása. Fontos megjegyezni, hogy a természetes elhasználódás, a gépek fokozott állagromlása (korrózió, kopás, felületi karcolódás, vízkövesedés, szennyeződés), lassan végbemenő deformálódás, hasadás, repedés, törés és a radioaktív szennyeződések nem tartoznak a biztosítási események közé.

 

Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink