BIZ-KOS Kft.

Adatkezelési Tájékoztató

(AKT)

 

A hatálybalépés időpontja: 2020. július 01.

 

A Biz-Kos Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), ezen tájékoztatón keresztül teszi közzé a személyes találkozáson, weboldalon (www.biztositaskonnyen.hu), illetve emailben történő kommunikáció, valamint álláspályázat során az Adatkezelő birtokába kerülő személyes adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

 

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a BIZ-KOS Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 10/b.

cégjegyzékszám: 01-09- 956356

adószám: 23171954-1-42

telefonszám: +36 30 627 4312

e-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

képviseli: Peremiczki István ügyvezető

 

Cégünk az ERIX Kft. alvállalkozó partnere, így a www.erix.hu weblapon is közzétett https://www.erix.hu/wp-content/uploads/2020/05/Adatkezelesi_tajekoztato_2020.02.01..pdf adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti.

Emellett elfogadja, és az ERIX Kft. ÁSZF https://www.erix.hu/wp-content/uploads/2020/05/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_2020.05.01..pdf ,

panaszkezelési szabályzat https://www.erix.hu/wp-content/uploads/2020/05/Panaszkezelesi_szabalyzat_2020.02.01..pdf és

panaszbejelentő nyomtatványát https://www.erix.hu/wp-content/uploads/2020/05/Panaszbejelento_nyomtatvany.pdf is

kötelező érvényűnek tekinti.

 

2. Kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

a.) Honlap látogatása esetén

Cégünk által üzemeltett weboldal regisztráció nélkül látogatható. Honlapunk felkeresésekor

az oldal adatokat gyűjt(het) úgynevezett sütik /cookie-k/ segítségével. Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan -

sütiket használ. Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a cookie-kat. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bővebb információkat szeretne megtudni, kérjük látogasson el a www.aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

b.) Szolgáltatás igénybevétele/megbízás esetén

Amennyiben szolgáltatást kíván igénybe venni cégünktől, úgy ezt megteheti személyesen, emailben a következő személyes adatok megadásával:

 • teljes név;
 •  e-mail cím;
 •  telefonszám,

Ezen személyes adatok megadása a kapcsolat felvételéhez, megbízás megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont/.

 

3. Online szolgáltatás igénybevétele esetén

Amennyiben Online szolgáltatásunkat veszi igénybe, az alábbi adatait kezeljük hozzájárulása alapján. Tanács kérése esetén: név, e-mail cím, telefonszám,

Zöldkártya kérelem esetén: ügyféltípus, név, kapcsolattartó (igénylő) neve, e-mail cím, rendszám

Csekk kérelem esetén: név, e-mail cím, kötés azonosító vagy kötvényszám, lakcím

Egyéb biztosítási dokumentum kérelme esetén: név, e-mail cím, kötés azonosító vagy kötvényszám, lakcím,

Biztosítási ajánlat kérés esetén: név, e-mail cím, telefonszám,

Kárbejelentés esetén: kötvényszám, szerződő vagy biztosított neve, kárbejelentő neve, kárbejelentő telefonszáma, kárbejelentő e-mail címe, biztosított kárügyintézőjének neve, biztosított, kárügyintézőjének telefonszáma, biztosított kárügyintézőjének e-mail címe

Változásbejelentés esetén: bejelentő neve, bejelentő címe, bejelentő telefonszáma, bejelentő email címe, biztosítás kötvényszáma, szerződés száma.

 

d.) Kapcsolatfelvétel esetén

Amennyiben cégünkkel felveszi a kapcsolatot bármely célból, a kapcsolatfelvételkor Ön által

megadott személyes adatokat cégünk kezeli. Az adatkezelés jogalapja ezen esetben az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek, kivéve, ha bármely jogi kötelezettség, vagy igényérvényesítés miatt szükséges az adatok megőrzése.

 

e.) Hírlevélre történő feliratkozáskor

Honlapunkon lehetősége van teljes nevének és e-mail címének megadásával feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra. Ezen szolgáltatás keretében marketing célú megkereséseket küldünk az Ön részére. Az Ön által megadott személyes adatai (teljes név, e-mail cím) kezelésének a jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetőleg leiratkozhat a hírlevélről, mely esetben a kezelt személyes adatai törlésre kerülnek.

 

 

4. Adatkezelés célja és időtartama

a.) Honlap használata esetén

Az adatkezelés célja honlapunk zavartalan látogatása, böngészése. A böngészés esetében

működő cookie-k által történő adatgyűjtés célja a felhasználói élmény javítása, az oldal

használatának könnyítése. Adatkezelés időtartama: Ezen cookie-kat Ön bármikor törölheti.

 

b.) Szolgáltatás igénybevétele/megbízás esetén

Az adatkezelés célja: az Ön által megrendelt szolgáltatás előkészítése, megfelelő tájékoztatás nyújtása, a kért információk teljesítése. Adatkezelés időtartama: a szerződés létrejötte estén a fennálló biztosítási szerződések rész az irányadó, szerződéskötés hiányában az utolsó megkeresésétől számított 30 napig tároljuk az adatokat.

 

c.) Fennálló biztosítási szerződés esetén

Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél illetve a Bit-ben meghatározott egyéb cél. Az adatkezelés időtartama: a biztosításközvetítő és a biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartamig kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A számlán szereplő személyes adatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrizzük meg.

 

d.) Online szolgáltatás igénybevétele esetén

Adatkezelés célja tanács kérése esetén: A feltett kérdések megválaszolása.

Adatkezelés célja zöldkártya kérelem esetén: zöldkártya beszerzése, postázása.

Adatkezelés célja csekk kérelem esetén: fizetés teljesítéséhez szükséges csekk beszerzése, postázása.

Adatkezelés célja egyéb biztosítási dokumentum kérelme esetén: a szükséges dokumentum

beszerzése, postázása vagy elektronikus úton történő megküldése.

Adatkezelés célja biztosítási ajánlat kérés esetén: biztosítási ajánlatok készítése, azokról tájékoztatás nyújtása

Adatkezelés célja kárbejelentés esetén: a bekövetkezett káresemény ügyintézéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, kifizetés teljesítéséhez szükséges adatok nyújtása

Adatkezelés célja változásbejelentés esetén: a bekövetkezett változás(ok) átvezetése

Adatkezelés időtartama tanács kérése esetén: megkeresésre adott választ követő 30 nap

Adatkezelés időtartama zöldkártya kérelem esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó időpontig.

Adatkezelés időtartama csekk kérelem esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó

időpontig.

Adatkezelés időtartama egyéb biztosítási dokumentum kérelme esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó időpontig.

Adatkezelés időtartama biztosítási ajánlat kérés esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó időpontig.

Adatkezelés időtartama kárbejelentés esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó időpontig, illetve a jogosult, mint kedvezményezett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés időtartama változásbejelentés esetén: biztosítási szerződés fennállására vonatkozó időpontig.

 

e.) Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: Ön által feltett kérések, kérdések megválaszolása.

Adatkezelés időtartama: Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig célhoz kötötten kezeljük ezen adatokat.

 

f.) Hírlevélre történő feliratkozáskor

Az adatkezelés célja: a Társaság, mint Adatkezelő saját vagy üzleti partnerei ajánlataival, programajánlataival történő marketing célú megkeresése, az Ön adatainak marketing célból történő nyilvántartása, illetve az Önnel történő kapcsolattartás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Ön kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

 

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és annak munkatársai, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók és az Adatkezelő üzleti partnerei (további Adatkezelők) jogosultak a hatályos jogszabályok – a biztosítási szerződésekhez kapcsolódóan a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) – alapján.

Az adatok feldolgozását végző, az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók listája jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében található.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az

adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, kivéve jelen tájékoztató 8. pontjában megjelölt adattovábbítást.

 

6. Az adatkezelés helye

Az adatkezelés helye a cég székhelye.

 

7. Biztosítási titok

Biztosítási titoknak minősül minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a

viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Így biztosítási titkot képeznek a biztosító ügyfelének személyi adatai, a biztosítási szerződés adatai, élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok, a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje, a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosításközvetítő tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. A Bit. 137-143. §-ban, és a 145-147. §-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell a biztosításközvetítők esetében is azzal, hogy ahol az adott rendelkezés biztosítót nevesít, azon a biztosításközvetítőt kell érteni, mely alapján: Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 1. a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele, vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 2. b) a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
 3. c) a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a

tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

 

8. Adattovábbítás

Adatok továbbításának minősül az adatok valamely harmadik fél (nem a Társaság és nem az

érintett) részére történő továbbadása vagy rendelkezésre bocsátása.

Minden adattovábbítást megelőzően vizsgálni kell, hogy az adatkezelés jogalapja fennáll-e.

Harmadik felek részére az adattovábbítás szükségszerű a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez, illetve megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kivéve, ha az az érintett, illetve a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából elengedhetetlenül szükséges.

Minden adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni. Abban az esetben, ha a cég részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ön hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se

sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon, e-mailben való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő csak a szerződés teljesítéséhez és előkészítéséhez szükséges mértékben, azon kívül semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

10. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak

megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy az Biz-Kos Kft. 1162 Budapest, Fertály utca 10/b. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; www.naih.hu)
 • bíróságnál Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

11. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény az irányadó. A szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat 2020 július 01. napjától hatályos, egyidejűleg valamennyi korábbi e tárgyban elfogadott szabályzat, utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. július 01.

Peremiczki István

ügyvezető s.k.

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink