alulbiztosítottság

 • Bérbeadói/bérlői felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Bérbeadói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a bérbeadót az általa a bérlőnek a bérleményben elhelyezett ingóságaiban és saját beruházásaiban okozott károk megtérítése alól, amely okozásáért a bérleti jogviszony alapján felel.

  Másképpen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal és azt bérbe adja (akár vállalat csoporton belüli cég részére is) rendelkeznie kell ezzel a fedezettel a bérlő vagyontárgyaiban esetlegesen okozott károk megtérítése érdekében.

   

   

  Bérlői felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti az ingatlan bérlőjét a bérbeadó tulajdonában lévő ingóságaiban és ingatlanában okozott károk megtérítése alól, amelyért a bérlő a bérleti jogviszony alapján felel.

  Másképpen a fedezet alapján a biztosító megtéríti az ingatlan tulajdonosának/bérbe adójának a bérlő által, bérlői minőségben okozott károkat. Amennyiben a társaság bérelt ingatlanokkal rendelkezik, ez a fedezet nem hiányozhat a portfólióból.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Kárrendezési segítségnyújtás

  Kárrendezési szolgáltatás

  A biztosítási szerződések és a mi szolgáltatásunk tényleges minőségét egy bekövetkezett kár esetén lehet jól lemérni. Ennek megfelelően a kárrendezést tehát kiemelt fontosságúnak tartjuk és nagy hangsúlyt fektetünk rá. A háttérben éppen ezért kiemelten fontos, hogy csak kárrendezéssel foglalkozó tapasztalt kollégák működjenek közre egy kár bekövetkeztekor az ügyfeleink megfelelő és hatékony segítsége érdekében.

   

  A hatékony és szakszerű káradminisztrációs szolgáltatások kialakítása érdekében az érintett biztosító társaságok kárrendezési egységével éppen ezért szoros együttműködésünk van. Ez teszi lehetővé a kárrendezés folyamatának hatékonyságát és szakszerűségét.

   

  A kárügyintézés menete, kárnyilvántartás:

  A bekövetkezett károkról a Megbízónk értesít minket, mely alapján szakszerű bejelentést teszünk a biztosítási szerződést kezelő biztosító társaságnál. A kártérítéshez szükséges dokumentumokat (beleértve minden dokumentumot) felénk kell továbbítani, és mi tovább menedzselve a kár rendezés további folyamatát, egészen a kár ügy lezárásáig segítjük ügyfeleinket. Indokolt esetben a kár szemlekor jelen van a kárszakértő kollégánk és és minden esetben maximálisan képviseli a Biztosított (ügyfelünk) érdekeit.

   

  Figyelemmel kísérjük, hogy a biztosító a szerződésben foglalt, kárügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségeit a kárügy lezárásával, kárkifizetéssel kapcsolatban teljesítette-e. Késedelmes ügyintézés esetén beavatkozunk, hogy a károsultnak késedelemből adódóan hátránya ne származzék. A kárnyilvántartás a fenti ügyintézéshez igazodóan mindig a naprakész levelezési, telefonos és személyes egyeztetések nyomán megszerzett információkat tartalmazza, melyek mint dokumentumok tárolásra kerülnek az ERIX kárszámmal sorba rendezett káraktában, de tárolva vannak a gyors kereséshez, illetve átlátható nyilvántartáshoz szükséges belső számítógépes kárnyilvántartó rendszerben is.

   

  Ne feledje! Kárt bejelenteni tudni kell, és egy rosszul bejelentett kár sok esetben nehézségeket tud okozni a kárrendezés során. Ezért minden esetben vegye igénybe segítségünket, és tanácsainkat a kárrendezés alatt.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat az általa környezetszennyezéssel, a környezet igénybevételével okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Lakásbiztosítás

  Lakásbiztosítás

   

  Egy család egyik legfontosabb vagyona az ingatlana (legyen szó lakásról, családi házról vagy nyaralóról) és a benne lévő tárgyaik (általános-, nagy értékű-, esetleg különleges ingóságok, mint pl.: műtárgy, ékszer, bélyeggyűjtemény, stb.), melyek védelmére mindenki nagy hangsúlyt fektet. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológiai események, a betöréses lopás, rablás és üveg károkat és még további közel 50 választható kiegészítő fedezetre adhat biztosítási védelmet. Persze az egyes biztosítótársaságok mind a feltételeikben, mind a kialakított csomagjaikban jelentős eltérés mutatnak.

  Alapfedezetek minden lakásbiztosításban a tűz és elemi károk, valamint az idegen jármű ütközése. Kiegészítő fedezetek között minden biztosítótársaságnál más és más fedezetet találhatunk, és nem mindegyiknél ugyanazokat. A teljesség igénye nélkül ezek: tűz nélküli füst- és koromszennyezés, napkollektorok/napelemek bizonyos kárai, vízkárok, kisállat biztosítás, okmánypótlás, kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás, bővített balesetbiztosítás, lakásdoktor, síremlékek biztosítása, kerti növényzetek biztosítása, szabadban tárolt vagyontárgyak, CT és MR szolgáltatás, stb.

  Tehát egy lakásbiztosítás nagyon széles fedezeti körrel bírhat.

  Az általában modul rendszerű ingatlanokra kínált – sokszor összetettebb feltételű és az egyes biztosítótársaságoknál jelentősen eltérő feltételű – lakásbiztosítási lehetőségek közül egy jó szakember segítségével mindenki maga választhatja ki a számára legfontosabbnak tartott fedezeti kört.

   

  Fontos megjegyezni, hogy a már érvényben lévő lakásbiztosítási szerződését is érdemes legalább 3 évente felülvizsgáltatni, mert egyrészről a piac folyamatos változásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindig a legkorszerűbb megoldásokkal védekezzünk a kockázatok ellen, de csak a rendszeres szerződés karbantartással tudjuk elkerülni az alulbiztosítottságból adódó aránylagos kártérítést.

   

  Abba még egyetlen család se ment tönkre, hogy biztosítást kötött, de abba már igen, ha nem kötött.

   

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

   

   

 • Lakossági ügyfeleknek

  Mindenki számára fontos a saját ingatlanaik, ingóságaik/berendezési tárgyaik, gépjárműveik és egyéb vagyontárgyaik védelme, melyeket nagyban elősegíthet egy jól átgondolt biztosítási szerződés is.

   

  A biztosító társaságok az ingatlanok és ingóságok esetében a lakásbiztosításoksegítségével hétköznapi (tűz-, elemi kár, betörés, üveg stb.) kockázatokon túl számos különleges (balesetbiztosítás, magánemberi felelősségbiztosítás, mobil eszközök biztosítása, bankkártya pótlás, stb.) igényre is kínálnak elérhető áron biztosítási fedezeteket. Ezen biztosítások többnyire ún. modul rendszerűek, mely lehetőségek közül, a mi segítségünkkel és tanácsadásunkkal mindenki maga választhatja ki a számára legfontosabbnak tartott biztosítási fedezeteket.

   

  A gépjárműveink esetében ezt a védelmet a kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás (KGFB) mellett a CASCOvagy a GAP (vételár) biztosítás hivatott ellátni. De természetesen igény merülhet fel a család és a bennük élő személyeinek biztosítási védelmére is, akár egy utazás, vagy sport, vagy egy betegség, vagy baleset, vagy súlyosabb tragédiák, stb. esetén is. Ezekre is ma már a biztosítási piacon mindenki számára megfelelő ár érték arányú fedezetet lehet találni az egyedi komplex igényeknek megfelelően.

   

  Célszerű a már meglévő vagyon, felelősség- és egyéb biztosítási szerződéseket is kb. 3 évente, de természetesen vannak olyan módozatok is (KGFB, CASCO, egészség és baleset biztosítás, stb.) amelyeket akár évente is felülvizsgáltatni, mert egyrészről a piac folyamatos változásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindig a lehető legkorszerűbb megoldásokkal védekezzünk a kockázatok ellen, másfelől pedig a rendszeres szerződés karbantartással elkerülhetjük az alulbiztosítottságból adódó aránylagos kártérítést is, és végül sok esetben ugyanazt a biztosítási fedezetet lehet kedvezőbb áron is megkaphatjuk a biztosítási piacon.

   

  Abba még egyetlen család se ment tönkre, hogy biztosítást kötött, de abba már igen, ha nem kötött.

  UTÓLAG KÖNNYŰ OKOSNAK LENNI, ELŐTTE OLCSÓBB!

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Munkáltatói felelősségbiztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   
   

  Munkáltatói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a munkáltatót munkavállalójának munkaviszonyával, munkabalesetével (munkahelyi baleset) összefüggésben okozott károk megtérítése alól.

  Másképpen megfogalmazva a magyarországi joggyakorlat, figyelemmel a 2012. évi I. tv. (a Munka Törvénykönyve) rendelkezéseire, a foglalkoztatottakkal szembeni felelősség tekintetében az objektív felelősség elvét alkalmazza. A munkáltatói felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a munkáltatóval szemben, az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló kárával kapcsolatban jogszerűen érvényesítenek. E fedezett hivatott arra is, hogy mentesítse a munkaadót a sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Szolgaltatói

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Szolgáltatói felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a szerződésszegéssel, a biztosított szerződéses partnereinek okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

  Másképpen ez a fedezet akkor nyújt védelmet, amikor egy szolgáltató kárt okoz valamely szerződéses partnerének. Ebben az esetben ha szerződésből eredő valamely kötelezettségét megszegve, a szerződést hibásan vagy nem megfelelően teljesíti a szolgáltató amely a kötelezettségszegéssel tehát kárt okoz a szerződéses partnerének, akkor az ilyen típusú károkat téríti a biztosító a szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet alapján.

   

  Sok vállalkozás esetében fontos, hogy a fedezet terjedjen ki a szolgáltatás tárgyában okozott- és a tisztán pénzügyi veszteség károkra is. A szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítási fedezete azokban a dolgokban keletkezett károkra terjed ki, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

   

 • Társasház biztosítás

  Társasházbiztosítás

   

  Egy többlakásos épületben a társasházi lakástulajdonosok többségének vagyona jelentős részét az épületben lévő társasházi lakás jelenti. Ilyenkor az egyik legjobb megoldás a vagyonuk megóvására az előre nem látható káreseményekkel szemben a társasházi épületközös, egy egészként történő biztosítása.

  A társasházbiztosítási módozat nem csak társasházak, hanem lakóparkok és lakásszövetkezetek tulajdonosainak is elérhető biztosítási forma.

   

  Általában a tapasztalatunk az, hogy az egyes közgyűléseken két fő ok miatt nem akarnak a tulajdonosok ilyen biztosítást kötni. Az egyik a „van saját lakásbiztosításom, és a társasház biztosítás csak indokolatlanul emeli a közös költséget”, a másik „nem kapnak elég információt e módozatról a lakástulajdonosok”.

   

  De vajon miért is éri meg társasház biztosítást is kötni, és nem csak egyéni lakásbiztosítást kötni?

  • Egyrészt sok esetben a lakók 20-30%-ának lehet semmilyen lakásbiztosítása nincs.
  • Ha a társasház az üzemeltetése során kárt okoz, akkor a társasház-közösség egésze felelős az okozott kár megtérítéséért.
  • A lakók közel 40%-ának elavult régi biztosítása van, mely egyrészt nem valós értéken biztosítja a lakást, másrészt nagyon szűk fedezeti körrel bírhat.
  • Vannak olyan káresemények, amelyek nem a lakáshoz tartoznak, így az egyéni lakásbiztosítás e károkat nem is térítené. Pl. olyan csőtörés, mely nem a lakáshoz tartozó vezetékben keletkezik, hanem ún. közös részhez tartozó függőleges felszálló vezeték.
  • A társasház biztosítás épületszerkezeti részeit a lakóknak a saját egyéni lakásbiztosításaikból ki kell venni, így nem kell duplán fizetni érte, nem is beszélve arról, hogy a társasházi módozatban az épületszerkezeti részek együttes biztosítása jelentősen kedvezőbb díjú, mintha mindenki egyedileg a saját lakásbiztosításában kívánná a saját részét biztosítani. Ebben az esetben minden lakástulajdonosnak már csak a saját ingóságaikra kell biztosítást kötni.

  Ha nincs minden lakónak egyéni lakásbiztosítása, egy esetleges káreseménykor a kár helyreállítását a lakóépületben is a lakóközösség fogja megfizetni, amely hatására nyilván jelentősen emelkedni fog a közös költség is, de ha van társasház biztosítás, egy jelentős részét a biztosítás, ha jó fedezeti körrel készült téríteni fogja. Társasház biztosítás nélkül a közös részekben keletkező károkat az egyéni lakásbiztosítás sosem fogja megtéríteni (pl. lift, lépcsőház, stb.).

  Természetesen ebben a módozatban is a biztosítók feltételei jelentősen eltérnek, de általában alapfedezetet nyújtanak a biztosítók a tűz (robbanás, villám) és elemi károkra (vihar, felhőszakadás, hónyomás, földrengés, stb.). Ezeken felül persze rengeteg kiegészítő kockázat is választható még. (Pl.: betöréses lopás, vízkár, kiegészítő üvegtörés, tető és panelhézag beázás, kaputelefon rongálás, épülettartozékok lopás és rongálás kára, géptörés, személyfelvonók, közös ingóság, balesetbiztosítás, bővített felelősségbiztosítás, stb.)

  Fontos a társasházbiztosítás évenkénti vagyonértékének felülvizsgálata az alulbiztosítottsággal járó arányos kártérítés elkerülésére.

  A lakóközösség számára legmegfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához mindenképpen tanácsos egy jó szakember igénybevétele.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Termékfelelősség-biztosítás

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Termékfelelősség - biztosítás

   

  A Biztosító mentesíti a biztosítottat az általa gyártott termék hibájából eredő, szerződésen kívül harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen a termékfelelősség-biztosítás alapján a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint a biztosító mentesíti a biztosítottat mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan dologi és személysérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik. A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethető károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendők.

  Tehát a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

  Fontos kiemelni, hogy gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is. Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

   

  Sok vállalkozás esetében fontos lehet, hogy a fedezet kiterjedjen a kibővített/kiterjesztett termékfelelősségi káraira is. Ezen fedezet akkor nyújthat védelmet, ha nem egy „kész” a végfelhasználó számára eladható terméket, hanem egy olyan részét gyártja/importálja valamely vállalkozás a későbbi eladásra kerülő terméknek, mely beépítésre került a későbbiek során eladásra kerülő „kész” termékbe. Amennyiben ez a beépített termék okozza a káreseményt, akkor hívható segítségül e felelősségbiztosítási módozat.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • tevékenységi / általános

  Vállalati felelősségbiztosítások

   

  A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító - egy szerződés keretein belül - mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károkért. Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében kijelenthető, hogy egy felelősségi kár esetén a biztosítási szerződés feltételei alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha az okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettsége a magyar jog szabályai szerint fennáll. A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

  “6:519. § [A felelősség általános szabálya]

  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

  A felelősségbiztosításoknál általában a díjszámítási alap a vállalkozás előző évi nettó éves árbevétele, illetve munkáltatói felelősségbiztosítás esetében a munkavállalók száma is lehet díjszámítási alap. Emellett nyilván a díjat befolyásolja a kártérítési káronkénti és biztosítási időszakonkénti limitje.

  Érdemes az aktualizált árbevételt bejelenteni minden évben a biztosító társaság felé, mert a felelősségbiztosításnál is alkalmazzák a biztosító társaságok az alulbiztosítottság miatti arányos kártérítést.

   

   

   

  Tevékenységi / általános felelősségbiztosítás

   

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a tevékenységével szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

  Másképpen megfogalmazva e fedezet az általános, polgári jogi fedezetet jelenti, amely idegen harmadik személynek szerződésen kívül okozott dologi és személyi sérüléses károk esetén mentesíti a biztosítottat a károsultak által támasztott kártérítési igényeivel szemben a szerződésben foglalt kártérítési limit erejéig, a szerződés feltételeinek megfelelően a megfelelő választott önrész alkalmazásával.

   

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vállalati ügyfeleknek

  Bármely iparágban – üzemmérettől függetlenül – rendelkezünk olyan szakértő, közel 30 éves biztosítási múlttal rendelkező szakértelemmel, mely segítségével képesek vagyunk testre szabott, teljes körű, a felmerülő ügyféligényekhez igazodó költséghatékony biztosítási rendszereket kidolgozni majd kezelni, melyek a biztosítási piacon megfelelő ár érték aránnyal bírnak, és bármely piaci elvárásnak és kihívásnak maradéktalanul meg tudnak felelni. Szolgáltatásaink kialakításakor elsődleges szempont volt a legmodernebb eszközök felhasználása, amellyel a Megbízóink igényeit maradéktalanul és teljes körűen a Megbízóink számára megelégedéssel el tudjuk végezni. A főbb elemek:

   

  Kockázatok felmérése

  A kockázatok feltérképezése szükséges a megfelelő biztosítási stratégia kidolgozásához. Ezért ha szükséges, akkor széles körű, általában helyszíni bejárással és konzultációval együtt járó információ gyűjtés módszerét alkalmazzuk, mely során a cég működésének folyamatát is feltérképezzük.

   

  Kockázatanalízis

  A rendelkezésre álló információk alapján egy teljes körű biztosítási fedezet-rendszerre teszünk javaslatot, részletesen megjelölve a kockázati tényezőket.

   

  Biztosítási stratégia, a biztosítási fedezet-rendszer kialakítása

  A kockázatanalízis, a piaci tapasztalatok, illetve az aktuális piaci lehetőségek figyelembevételével kidolgozzuk a biztosítási stratégiát, mely magában foglalja a biztosítható kockázatok mérséklésére vonatkozó módozatok kialakítását, testreszabását, valamint az érvényben lévő szerződések értékelését, átalakítását.

   

  Versenyeztetés, elemzés, szerződés elhelyezés

  A javaslatunk alapján, az Ügyfél által elfogadott biztosítási fedezet-rendszer alapján a figyelembe vehető biztosítók körében versenyeztetünk. A kapott ajánlatokról összehasonlító elemzést és javaslatot készítünk az Ügyfél részére, majd akár egy személyes konzultáció keretében a Megbízó által elfogadott ajánlat alapján elhelyezzük a biztosítási szerződéseket az adott biztosítóknál.

  Ezen felül a már meglévő biztosítási szerződéseket is célszerű felülvizsgálni, minimum 3 évente megversenyeztetni, mert ezzel nagy mértékben elkerülhető az alulbiztosítottságból származó arányos kártérítés is. Emiatt célszerű persze minden évben aktualizálni a biztosítási összegeket, beleértve az éves nettó árbevételt is.

   

  Szerződések kezelése

  Az általunk elhelyezett és kezelésünkbe adott biztosítási szerződéseket teljes körűen kezeljük, kiszolgáljuk, ideértve

  • a biztosítók által kiállított dokumentumok, számlák, bizonylatok ellenőrzését;
  • biztosítjuk a megkötött biztosítási szerződések kockázatviselésének folyamatosságát;
  • követjük a szerződések változásait és azokat átvezetjük a biztosítási szerződésekben;
  • beszerezzük, illetve kiállítjuk a szerződésekkel kapcsolatos fedezet- és díj igazolásokat, zöldkártyákat, engedményes- és társbiztosítotti igazolásokat;
  • az Ügyfél ez irányú igénye esetén kapcsolatot tartunk a Megbízó partnereivel (finanszírozó, kereskedő, stb.);
  • legalább 3 évente, de az Ügyfél kérésére akár évente ellenőrizzük a piaci lehetőségeket, versenyeztetjük a biztosítási portfólióját a piacon, új ajánlatokat szerzünk be a biztosítóktól, elvégezzük azok elemzését, értékelését és döntés előkészítő javaslatot teszünk a Megbízó részére;
  • rendszeresen, személyesen is kapcsolatot tartunk a Megbízó által kijelölt kapcsolattartókkal;
  • igény szerint tájékoztatást adunk a biztosítási piac esetleges változásairól, esetleges új termékek bevezetéséről;
  • riportokat, kimutatásokat és jelentéseket készítünk időszakosan az Ügyfél üzleti folyamatainak támogatása céljából. Saját IT szakembereink jelenléte biztosítja az Ügyfél mindenkori igényének megfelelő adatlehívás, adatszolgáltatás lehetőségét.

   

  Biztosítási szerződések kapcsán felmerülő káresemények kezelése

  Az általunk kezelt biztosítások esetében részletes segítséget nyújtunk a káresemények kapcsán, és lebonyolítjuk a szükséges levelezéseket a biztosító társaságok felé. Közvetítünk a rugalmas kárrendezés érdekében az ügyfeleink és a biztosító társaságok között. Megfelelő szakértelemmel segítjük a kárrendezés zavartalanságát, és sikerességét a szerződésekben foglalt biztosítási események kapcsán.

   

  Biztosítási szerződések nyilvántartása

  A a biztosítási szerződések nyilvántartása kettős. A biztosítási szerződések megkötése, illetve kezelése jogszabályok által írásbeliséghez kötött, ezért Megbízóink valamennyi biztosítási szerződésével kapcsolatos dokumentációból (kötvények, feltételek, záradékok, külön-megállapodások, stb.) elektronikus másolati példánnyal rendelkezünk, és megfelelően rendszerezve tároljuk azokat. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos teendők (díjkönyvelés, díjszámlázás, stb.) egyszerűsítése, illetve gyorsítása érdekében valamennyi szerződés adatai és kapcsolódó dokumentációja szerepel a nyilvántartási rendszerünkben is. Külön programrész kezeli a szerződések, ill. a kárügyek adatállományát. A biztosítási szerződések biztonságos tárolása, adatvédelme a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően megoldott, a rendszereinkben tárolt adatokhoz csak az arra jogosult személy - egyéni kód alkalmazásával - férhet hozzá. Annak ellenére, hogy az általános gyakorlat szerint a biztosítási díjak megfizetése alapvetően a biztosító társaság által kiállított számla alapján történik, a Megbízó ez irányú kérése esetén a biztosítási díjak megfelelő időben történő kiszámlázásáról, a díjak beszedéséről, illetve biztosítóhoz történő továbbításáról társaságunk gondoskodik.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés