A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

“6:519. § [A felelősség általános szabálya]

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

 

Adatvédelmi (GDPR) biztosítás

 

Az ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban reális kockázat lehet az adatvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatban elszenvedett vagy okozott károk fedezete. Erre ma már több biztosító kínál korrekt, akár az esetleges bírságokra is kiterjedő biztosítási védelmet, ún. adatvédelmi (GDPR) biztosítást. Ennek ellenére célszerű ezen adatkezelési folyamatainkat körültekintően megalkotni, hiszen lehetnek olyan kizárások is az egyes biztosítóknál, amely alapján nem térítene egy eseleges káresemény kapcsán e módozat.

A személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza – de nem kizárólagosan – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Általában három esemény tartozhat ide:

1. Adatvédelem és titoktartási kötelezettség megsértésének fedezete

A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztosítottal szemben az adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértése miatt először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költségeit.

2. Hálózati biztonság megsértésének fedezete

A biztosító megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak, a biztonságot sértő jogellenes és kárt okozó magatartás miatt bekövetkezett adatvédelem vagy titoktartási kötelezettség megsértésével összefüggésben a biztosítottal szemben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása esetén a felfedezési időszak alatt érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült kárt és a védekezés költséget.

3. Hatósági bírság fedezete

A biztosító - a biztosítási részletezőben meghatározott szublimit erejéig - megtéríti a biztosított helyett vagy a biztosítottnak a biztosítottal szemben az adatvédelem megsértésével összefüggésben először a biztosítási tartam, vagy a felek megállapodása szerinti felfedezési időszak alatt a hatóság által érvényesített igénnyel összefüggésben felmerült bírságot és a védekezés költségeit.

 

 

Informatikai cégek szakmai felelősségbiztosítása

 

IT szakmai felelősségbiztosítás, valamint kapcsolódó biztosítási fedezetek (általános, termék-, szolgáltatói felelősség) szoftverfejlesztéssel, alkalmazásfejlesztéssel, adatelemzéssel foglalkozó cégek számára javasolt.

Mire nyújt védelmet a biztosítási fedezet?

 • Üzleti tevékenységek folytatása során, szakmai kötelesség megszegéséből adódó műhibákra,
 • Előbbiekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre, díjakra és kiadásokra.
 • Kiegészítő szolgáltatásokra: bíróságon megjelenés költségtérítése, felfedezési időszak kiterjesztése, rágalmazás és becsületsértés, számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések, nyilvántartások pótlása.

Kinek ajánljuk elsősorban ezt a kombinált biztosítási fedezetet?

Főként a következő tevékenységek esetén:

 • csomagolt szoftverek fejlesztése, eladása, forgalmazása
 • egyedi szoftverek fejlesztése,
 • adatfeldolgozás,
 • létesítmény-irányítás,
 • szoftver karbantartás,
 • általános számítógépes tanácsadás,
 • stratégiai tervezés,
 • beszerzési tanácsadás,
 • rendszerauditálás,
 • biztonság menedzsment.

 

Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink