A felelősséggel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (PTK) szabályozása egyértelműen fogalmaz:

“6:519. § [A felelősség általános szabálya]

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

 

Tervezői felelősségbiztosítás

 

Tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás keretében a biztosító, az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. A feltételek, mind a biztosítható tevékenységi körök, mind a vállalt kockázatok, mind a kizárási lista vonatkozásában eltérést mutatnak biztosítótársaságonként, ezért speciális tervezői vagy felelős műszaki vezetői tevékenység esetén érdemes külön ellenőrizni a fedezetet. Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed.

Több esetben is felmerülhet az igény e módozat iránt, de nyilván azoknak, akik a fenti tevékenységeket végzik kifejezetten javasolt e módozat megkötése.

 

Emellett azonban kötelező a 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet alapján a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötése.

A tervezői felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is. Kiterjed a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra, fedezetet nyújthat a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3-5 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra is.

A szakmai felelősségbiztosítás lehet folyamatos és eseti, azaz projektre vonatkozó. Minden esetben az elvégzendő tervezés és az árbevétel a legmeghatározóbb tényezője a díjnak. A biztosítás tehát megköthető egy projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet. E kiterjesztés akkor is fontossá válhat, ha netán biztosítót kényszerülünk váltani valamilyen okból.

 

Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés

Partnereink