gépjármű

 • Egyéni gépjárműbiztosítás (CASCO, KGFB)

  Egyéni gépjárműbiztosítások

   

  A vagyon tárgyak közül fontos gépjárműveink védelme, így jó ha tudjuk, hogy arra is van megfelelő biztosítási fedezet. Ebből van olyan, amelyet a törvény ír elő, de további kiegészítő fedezetek is találhatóak a biztosítási piacon.

   

   

  Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB)

   

  Minden vállalkozás (de egy magánember) számára is az általa üzemeltetett gépjárművekre ún. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB-t) kell kössön. Ezen egyedi szerződésekről a 2009. évi LXII. törvény valamint annak mindenkor hatályos kiegészítései rendelkeznek. A szerződést minden esetben a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó köteles. Amennyiben nincs üzembentartói bejegyzés, akkor a mindenkori tulajdonosnak kell a kötelező biztosítást megkötni. Amennyiben egy adott gépjármű esetében a tulajdonos és az üzembentartó személye nem azonos, akkor a KGFB-t csak az üzembentartó kötheti meg. Mindez azt jelenti, hogy KGFB szerződést az adásvétel pillanatától kell kötni az üzembentarónak, ezért egy gépjármű megvásárlása esetén a biztosítás kockázatviselési kezdetét óra-perc pontossággal kell megadni. Ma már ritkán készülnek ilyen ajánlatok kézzel, így azokat az elektronikus rendszerek automatikusan kitöltik a kötés pillanatában.

  A KGFB tehát a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott kártérítési igények megfelelő mértékű kielégítése érdekében jött létre. E biztosítási módozat előre meghirdetett tarifatáblázatok alapján működik, melyeket módosítani 60 nappal a kihirdetés után lehetséges.

  Ennek ellenére minden egyes évben érdemes a meglévő szerződéseket aktualizálni és a hazai piacon megvizsgálni a díjak alakulását, ugyanis a biztosító társaságok a vállalási politikájukat folyamatosan változtatják, mellyel a díjak jelentősen emelkedhetnek is egyik évről a másikra. Természetesen ezt a versenyeztetést automatikusan elvégezzük ügyfeleink számára az évfordulót megelőzően.

  Tudni kell azonban, hogy mint minden biztosítási szerződést, így a KGFB szerződéseket is jogszerűen évfordulóra felmondani csak az évfordulót megelőző 30. napig lehet. Ennek elmulasztása után a biztosítók többnyire közös megegyezéssel sem engedik a már meglévő szerződést felmondani. Azonban ahhoz, hogy dönteni tudjanak a felmondásról, a biztosítóknak az évfordulót megelőző 45.-60. nap között ki kell küldeniük az ügyfeleik számára az ún. index díjat, azaz hogy a következő biztosítási évben milyen bónusz besorolással milyen díjfizetési gyakoriság mellett, mennyi lesz az éves KGFB szerződés biztosítási díja.

  Tehát új KGFB szerződés kötése minden esetben indokolt, ha járművet vásárolunk, vagy ha az üzembentartó (tulajdonos) változik, és lehetőségünk van persze minden biztosítási évfordulón is új szerződést kötnünk. Sajnos akkor is újra kell kötnünk a szerződést, ha díjnemfizetéssel (DNF) szűnik meg, de ekkor bizony a törvényben előírt fedezetlenségi díjra (a biztosítással nem rendelkező napokra), pótdíjra és éves díjfizetési ütemre számíthatunk, illetve a szerződést nem köthetjük más biztosítótársasághoz, csakis oda, ahol a szerződésünk megszűnt korábban díjnemfizetéssel.

   

   

  CASCO gépjármű biztosítás

   

  A CASCO-biztosítás eredetileg gépjárműtörés-biztosítás, amely a biztosított gépkocsiban bekövetkező károkra, illetve eltulajdonítás esetén a pótlás költségeire biztosít fedezetet.

  A biztosítási védelem a biztosítás jellege alapján változó kiterjedésű lehet. Teljes körű casco esetén a biztosítási védelem egyaránt kiterjed az elemi károkra, töréskárokra, a lopáskárra, illetve az üvegtörésre is. Részleges védelmet nyújtó casco esetén a védelem csak egyes kárfajtákra terjed ki (lopás casco, törés casco, stb.)

  Fontos megjegyezni, hogy az egyes CASCO szerződések nem automatikusan tartalmazzák az „avulásmentes” térítést töréskár esetén, ezek többnyire vagy választhatók, vagy csak a gépjármű egy bizonyos életkoráig – általában 6 éves korig – tartoznak a szerződés szolgáltatásába.

  A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették, így ezen tételes lista pontos megadása minden esetben fontos.

  A CASCO szerződés meghatározza a biztosított által fizetendő önrész mértékét mind százalékos, mind egy minimum összeg tekintetében. A hazai biztosítási piacon a 10 és a 20 százalékos mérték a leggyakoribb, (különösen részleges casco esetén), de sok esetben a biztosító a kártérítésre vonatkozó felső limitről is rendelkezhet. A magasabb önrész, illetve az alacsonyabb kártérítési limit lényeges kedvezményt jelenthet a biztosítási díjakban.

  A szerződést megkötheti akár a gépjármű tulajdonosa, akár az üzembentartója is szemben a KGFB szerződésekkel.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Flotta gépjárműbiztosítás(KGFB & CASCO)

  Flotta gépjárműbiztosítások

   

  Szolgáltatásainkat elsősorban gépjármű flottával rendelkező vállalkozások részére kínáljuk, azaz amely vállalkozásoknak minimum 5 gépjárműve van, de természetesen mint lakossági termékként a vállalkozás egyes dolgozóinak saját gépjárműveire is adunk személyre szabott ajánlatokat.

   

  A vállalati flották részére megtaláljuk a gépjármű biztosítási piacon elérhető lehető legjobb megoldást, figyelembe véve a cégek tevékenységét, sajátos kockázati jellemzőit és az egyedi igényeket. Teljes körű kockázatkezelést végzünk az igényfelméréstől a szerződés megszűnéséig.

   

  A legkedvezőbb feltételek elérése érdekében minden évfordulót megelőzően egy, a teljes biztosítási piacra kiterjedő analízist készítünk, majd annak eredményéről javaslatunkkal ellátott, írásos összefoglalót bocsátunk Megbízóink rendelkezésére.

   

  Ügyfeleink körében gyakorta találkozunk azzal az igénnyel, hogy az elaprózott és egyenként megkötött gépjármű biztosítási szerződéseiket egységesítsük, optimalizáljuk. Ilyen esetben - amennyiben erre lehetőség nyílik - komplett kockázatkezelési megoldást kínálunk.

  Egyedi megállapodás esetén, bejelentjük a káreseményt a biztosító felé és a kifizetésig nyomon követjük a folyamatot.

   

   

  Flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

   

  A KGFB-re vonatkozó törvényi szabályozás a 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, valamint annak mindenkor hatályos kiegészítései. Ezek értelmében egységes biztosítási feltételek és ezen belül azonos mértékű kártérítési limitek alapján vállal valamennyi hazánkban gépjármű-felelősségbiztosítási módozatot művelő biztosító biztosítási fedezetet.

   

  A standard feltételeken túl, azon gépjárművek esetében, amelyek nem rendelkeznek casco biztosítással, megfontolás tárgya lehet a „vaddal való ütközés” és az önálló „üvegkár” kiegészítő fedezet választása.

   

   

  Flotta CASCO biztosítás

   

  A CASCO biztosítás az előbbiekhez képest lényegesen szofisztikáltabb biztosítási termékkör. Az úgynevezett teljes körű casco biztosítás általában a következő kockázatokat fedezi: tűz- és elemi károk, saját hibás töréskárok, rész- és teljes lopáskár, vandalizmus, rongálás, önálló üvegtörés károk. A teljes körű biztosítási fedezet mellé igény szerint válaszható kiegészítő (baleset, assistance, jogvédelem, poggyász, kölcsönjármű, GAP, stb.) biztosításokat is kínálnak a biztosító társaságok.

   

  E módozatban lehetőség van a tarifális díjaktól való eltérésre és lényegesen kedvezőbb díjak és feltételek elérésére, különösen abban az esetben ha a flotta mérete jócskán meghaladja az 5 gépjárművet. Mindenképpen érdemes tehát ezen módozaton elgondolkodna nagyobb gépjárműpark biztosítási védelmének kialakítása során.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • GAP (vételár) biztosítás

  GAP (vételár) biztosítás

   

  A CASCO gépjármű biztosítás mellé megköthető módozat, ugyanis a gépjármű totálkára (akár elemi kár, akár törés, akár lopás, akár elrablás) esetén nem téríti a gépjármű vételárát, hanem csak az aktuális piaci értékét. A GAP (vételár) biztosítás lényegében a vételár és a gépjármű káridőponti értéke közötti különbözetet téríti.

  Másképpen megfogalmazva egy esetleges káresemény esetén a CASCO és a GAP biztosítás együtt nyújthat elegendő anyagi fedezetet arra, hogy a kárt elszenvedő ügyfél hasonló kategóriás új gépjárművet vásárolhasson. Banki hitelre, finanszírozásra vásárolt gépjárművek esetén is megvédi önt a GAP biztosítás. Egy esetleges totálkár vagy lopáskár esetén a biztosított autóra rendelkezésre áll az a fedezet is, mellyel egy banki, finanszírozói adósság kiváltható. Van mód a biztosításba a CASCO önrész fedezetének bevonására (GAP plusz) is, de megköthető a szerződés anélkül is.

   

  Fontos megjegyezni, hogy ezen módozat tartalmaz pár fontos feltételt, amelyeket mindenképpen érdemes figyelembe venni a megkötéséhez, – persze a biztosítók feltételei és egyes módozatai eltérhetnek egymástól. A biztosítás megköthető:

  • A számla / adásvételi szerződés dátumától számítva általában 120 napon belül.
  • Új és használt gépjárművekre általában 3.500 kg saját tömegig, de áruszállító, új vagy használt N2 vagy N3 kategóriájú (teher) gépjárművek esetében 32.000 kg össztömegig.
  • A gépjármű első forgalomba helyezésétől számított általában 3 - 6 éves koráig.
  • A gépjármű vételára nem lehet több általában 40 millió Ft-nál (személygépjármű ÁFA-val együtt, haszongépjármű esetén ÁFA nélkül).
  • Amennyiben a gépjármű érvényes CASCO biztosítással rendelkezik.
  • Amennyiben a gépjármű érvényes magyar rendszámmal és érvényes magyar forgalmi engedéllyel rendelkezik.

  A GAP biztosítás általános maximális kártérítési összege 10.000.000 Ft. A casco önrészesedés maximális kártérítése 10%, maximum 1,5 millió Ft szokott lenniáltalánosan.

   

  Megjegyzem, hogy már elérhető a piacon a kifejezetten elektromos gépjárművekre vonatkozó GAP biztosítási fedezet is, illetve számos kiegészítő fedezetek is választhatók a biztosítási fedezet mellé, pl. cseregépjármű, vagy bennülők balesetbiztosítása – nyilván némi díjtöbblet fejében, de ugyanúgy van mód csak az önrészesedés fedezetbe vonására is – nyilván kedvezőbb díj ellenében.

   

  Egy kárszámítási példa is álljon itt!

  Totálkárra törött egy kis személygépjármű:

  • Gépjármű vételára: 5.000.000 Ft
  • Káridőponti forgalmi érték (Eurotax alapján): 3.000.000 Ft
  • Casco önrészesedés (10%): 300.000 Ft
  • Casco kártérítés: 2.700.000 Ft
  • GAP kártérítés: 2.000.000 Ft
  • GAP Plusz önrész kártérítés: 300.000 Ft – amennyiben a szerződés fedezetébe be volt vonva

  Teljes kártérítési összeg a CASCO és a GAP segítségével: 5.000.000 Ft

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Gépjármű CASCO biztosítás

  CASCO gépjármű biztosítás

   

  A CASCO-biztosítás eredetileg gépjárműtörés-biztosítás, amely a biztosított gépjárműben bekövetkező károkra, illetve eltulajdonítás esetén a pótlás költségeire biztosít fedezetet.

  A biztosítási védelem a biztosítás jellege alapján változó kiterjedésű lehet. Teljes körű casco esetén a biztosítási védelem egyaránt kiterjed az elemi károkra, töréskárokra, a lopáskárra, illetve az üvegtörésre is. Részleges védelmet nyújtó casco esetén a védelem csak egyes kárfajtákra terjed ki (lopás casco, törés casco, stb.)

  Fontos megjegyezni, hogy az egyes CASCO szerződések nem automatikusan tartalmazzák az „avuásmentes” térítést töréskár esetén, ezek többnyire vagy választhatók, vagy csak a gépjármű egy bizonyos életkoráig – általában 6 éves korig – tartoznak a szerződés szolgáltatásába.

  A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették, így ezen tételes lista pontos megadása minden esetben fontos.

  A CASCO szerződés meghatározza a biztosított által fizetendő önrész mértékét mind százalékos, mind egy minimum összeg tekintetében. A hazai biztosítási piacon a 10 és a 20 százalékos mérték a leggyakoribb, (különösen részleges casco esetén), de sok esetben a biztosító a kártérítésre vonatkozó felső limitről is rendelkezhet. A magasabb önrész, illetve az alacsonyabb kártérítési limit lényeges kedvezményt jelenthet a biztosítási díjakban.

  A szerződést megkötheti akár a gépjármű tulajdonosa, akár az üzembentartója is szemben a KGFB szerződésekkel, amelyet mindenkor az üzembentartónak kell megkötnie, bár ez többnyire azonos a tulajdonossal.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Gépjármű felelősségbiztosítás

  Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB)

   

  Minden magánember (de egy vállalkozás) számára is az általa üzemeltetett gépjárművekre ún. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB-t) kell kössön. Ezen egyedi szerződésekről a 2009. évi LXII. törvény valamint annak mindenkor hatályos kiegészítései rendelkeznek. A szerződést minden esetben a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó köteles. Amennyiben nincs üzembentartói bejegyzés, akkor a mindenkori tulajdonosnak kell a kötelező biztosítást megkötni. Amennyiben egy adott gépjármű esetében a tulajdonos és az üzembentartó személye nem azonos, akkor a KGFB-t csak az üzembentartó kötheti meg. Mindez azt jelenti, hogy KGFB szerződést az adásvétel pillanatától kell kötni az üzembentarónak, ezért egy gépjármű megvásárlása esetén a biztosítás kockázatviselési kezdetét óra-perc pontossággal kell megadni. Ma már ritkán készülnek ilyen ajánlatok kézzel, így azokat az elektronikus rendszerek automatikusan kitöltik a kötés pillanatában.

  A KGFB tehát a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott kártérítési igények megfelelő mértékű kielégítése érdekében jött létre. E biztosítási módozat előre meghirdetett tarifatáblázatok alapján működik, melyeket módosítani 60 nappal a kihirdetés után lehetséges.

  Ennek ellenére minden egyes évben érdemes a meglévő szerződéseket aktualizálni és a hazai piacon megvizsgálni a díjak alakulását, ugyanis a biztosító társaságok a vállalási politikájukat folyamatosan változtatják, mellyel a díjak jelentősen emelkedhetnek is egyik évről a másikra. Természetesen ezt a versenyeztetést automatikusan elvégezzük ügyfeleink számára az évfordulót megelőzően.

  Tudni kell azonban, hogy mint minden biztosítási szerződést, így a KGFB szerződéseket is jogszerűen évfordulóra felmondani csak az évfordulót megelőző 30. napig lehet. Ennek elmulasztása után a biztosítók többnyire közös megegyezéssel sem engedik a már meglévő szerződést felmondani. Azonban ahhoz, hogy dönteni tudjanak a felmondásról, a biztosítóknak az évfordulót megelőző 45.-60. nap között ki kell küldeniük az ügyfeleik számára az ún. index díjat, azaz hogy a következő biztosítási évben milyen bónusz besorolással milyen díjfizetési gyakoriság mellett, mennyi lesz az éves KGFB szerződés biztosítási díja.

  Tehát új KGFB szerződés kötése minden esetben indokolt, ha járművet vásárolunk, vagy ha az üzembentartó (tulajdonos) változik, és lehetőségünk van persze minden biztosítási évfordulón is új szerződést kötnünk. Sajnos akkor is újra kell kötnünk a szerződést, ha díjnemfizetéssel (DNF) szűnik meg, de ekkor bizony a törvényben előírt fedezetlenségi díjra (a biztosítással nem rendelkező napokra), pótdíjra és éves díjfizetési ütemre számíthatunk, illetve a szerződést nem köthetjük más biztosítótársasághoz, csakis oda, ahol a szerződésünk megszűnt korábban díjnemfizetéssel.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Lakossági ügyfeleknek

  Mindenki számára fontos a saját ingatlanaik, ingóságaik/berendezési tárgyaik, gépjárműveik és egyéb vagyontárgyaik védelme, melyeket nagyban elősegíthet egy jól átgondolt biztosítási szerződés is.

   

  A biztosító társaságok az ingatlanok és ingóságok esetében a lakásbiztosításoksegítségével hétköznapi (tűz-, elemi kár, betörés, üveg stb.) kockázatokon túl számos különleges (balesetbiztosítás, magánemberi felelősségbiztosítás, mobil eszközök biztosítása, bankkártya pótlás, stb.) igényre is kínálnak elérhető áron biztosítási fedezeteket. Ezen biztosítások többnyire ún. modul rendszerűek, mely lehetőségek közül, a mi segítségünkkel és tanácsadásunkkal mindenki maga választhatja ki a számára legfontosabbnak tartott biztosítási fedezeteket.

   

  A gépjárműveink esetében ezt a védelmet a kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás (KGFB) mellett a CASCOvagy a GAP (vételár) biztosítás hivatott ellátni. De természetesen igény merülhet fel a család és a bennük élő személyeinek biztosítási védelmére is, akár egy utazás, vagy sport, vagy egy betegség, vagy baleset, vagy súlyosabb tragédiák, stb. esetén is. Ezekre is ma már a biztosítási piacon mindenki számára megfelelő ár érték arányú fedezetet lehet találni az egyedi komplex igényeknek megfelelően.

   

  Célszerű a már meglévő vagyon, felelősség- és egyéb biztosítási szerződéseket is kb. 3 évente, de természetesen vannak olyan módozatok is (KGFB, CASCO, egészség és baleset biztosítás, stb.) amelyeket akár évente is felülvizsgáltatni, mert egyrészről a piac folyamatos változásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindig a lehető legkorszerűbb megoldásokkal védekezzünk a kockázatok ellen, másfelől pedig a rendszeres szerződés karbantartással elkerülhetjük az alulbiztosítottságból adódó aránylagos kártérítést is, és végül sok esetben ugyanazt a biztosítási fedezetet lehet kedvezőbb áron is megkaphatjuk a biztosítási piacon.

   

  Abba még egyetlen család se ment tönkre, hogy biztosítást kötött, de abba már igen, ha nem kötött.

  UTÓLAG KÖNNYŰ OKOSNAK LENNI, ELŐTTE OLCSÓBB!

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés