káresemény

 • Kárrendezési segítségnyújtás

  Kárrendezési szolgáltatás

  A biztosítási szerződések és a mi szolgáltatásunk tényleges minőségét egy bekövetkezett kár esetén lehet jól lemérni. Ennek megfelelően a kárrendezést tehát kiemelt fontosságúnak tartjuk és nagy hangsúlyt fektetünk rá. A háttérben éppen ezért kiemelten fontos, hogy csak kárrendezéssel foglalkozó tapasztalt kollégák működjenek közre egy kár bekövetkeztekor az ügyfeleink megfelelő és hatékony segítsége érdekében.

   

  A hatékony és szakszerű káradminisztrációs szolgáltatások kialakítása érdekében az érintett biztosító társaságok kárrendezési egységével éppen ezért szoros együttműködésünk van. Ez teszi lehetővé a kárrendezés folyamatának hatékonyságát és szakszerűségét.

   

  A kárügyintézés menete, kárnyilvántartás:

  A bekövetkezett károkról a Megbízónk értesít minket, mely alapján szakszerű bejelentést teszünk a biztosítási szerződést kezelő biztosító társaságnál. A kártérítéshez szükséges dokumentumokat (beleértve minden dokumentumot) felénk kell továbbítani, és mi tovább menedzselve a kár rendezés további folyamatát, egészen a kár ügy lezárásáig segítjük ügyfeleinket. Indokolt esetben a kár szemlekor jelen van a kárszakértő kollégánk és és minden esetben maximálisan képviseli a Biztosított (ügyfelünk) érdekeit.

   

  Figyelemmel kísérjük, hogy a biztosító a szerződésben foglalt, kárügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségeit a kárügy lezárásával, kárkifizetéssel kapcsolatban teljesítette-e. Késedelmes ügyintézés esetén beavatkozunk, hogy a károsultnak késedelemből adódóan hátránya ne származzék. A kárnyilvántartás a fenti ügyintézéshez igazodóan mindig a naprakész levelezési, telefonos és személyes egyeztetések nyomán megszerzett információkat tartalmazza, melyek mint dokumentumok tárolásra kerülnek az ERIX kárszámmal sorba rendezett káraktában, de tárolva vannak a gyors kereséshez, illetve átlátható nyilvántartáshoz szükséges belső számítógépes kárnyilvántartó rendszerben is.

   

  Ne feledje! Kárt bejelenteni tudni kell, és egy rosszul bejelentett kár sok esetben nehézségeket tud okozni a kárrendezés során. Ezért minden esetben vegye igénybe segítségünket, és tanácsainkat a kárrendezés alatt.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Rólunk

  Peremiczki István vagyok, és jómagam az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. közreműködő partnere vagyok immáron közel 10 éve de biztosítási szakmai tapasztalatom is közel 20 éves.

   

  Az ERIX Kft.-t tulajdonosai 1991-ben azzal a céllal alapították meg, hogy bármely iparágban - üzemmérettől függetlenül - működő gazdálkodó szervezet részére testreszabott, teljes körű, költségtakarékos biztosítási rendszereket dolgozzon ki, majd az így létrejövő szerződések teljes körű kezelését végezze. Mindezt olyan szakmai és pénzügyi háttérrel, amely a piaci kihívásoknak és a mai kor elvárásainak maximálisan eleget tesz. A társaság megalakulásától kezdve független biztosításközvetítő vállalkozásként működik, az Ügyfelek megbízásából, azok érdekeiket képviselve jár el és mára a magyar biztosítási piac vállalati szegmensének egyik meghatározó szereplője és lassan a lakossági szegmens egyik meghatározó szereplővéjé növi ki magát.

  Igyekszem a szakmai tapasztalatommal és a szakértelmemmel, felhasználva az ERIX által biztosított működési kereteket az az Ügyfelek érdekeit (mind vállalati, mind magán, mind egyéb szektorban), a számukra legmegfelelőbb - a hazai biztosítási piac sajátosságait is szem előtt tartó – alternatívát, biztosítási fedezet-rendszert, biztosítási stratégiát kialakítani. Ehhez mind a saját cégem, mind pedig az ERIX Kft. felépítésének és üzemméretének köszönhetően rendelkezünk mindazon tárgyi és személyi feltétellel, melyek segítségével a kockázatfelmérés, kockázatanalízis, a tanácsadás, a kárrendezés területén az Ügyfeleink részére kimagasló minőségű, hatékony a versenytársaktól eltérő minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani.

  Valljuk, hogy munkák minőségét, azaz egy kialakított biztosítási rendszer értékét egy jövőbeni - ma még nem látható - káresemény megfelelő minőségű és Ügyfeleink számára eredményes és gyors lezárása jelentheti. így fontosnak tartjuk többek között azt is, hogy Ügyfeleink számára egy bekövetkezett káresemény kapcsán ne engedjük el a kezét, és kárrendező csapatunk segítségével az Ügyfeleink érdekeit maximálisan képviselve járunk el a biztosítók felé, garantálva a lehető legjobb eredményű kártérítéseket.

  Kérem tegyen minket próbára, és ha bármilyen kérdése van biztosítással kapcsolatban (legyen az meglévő, vagy jövőbeni szerződés, vagy akár kárrendezés) az elérhetőségeink valamelyikén keressen minket bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Vállalati ügyfeleknek

  Bármely iparágban – üzemmérettől függetlenül – rendelkezünk olyan szakértő, közel 30 éves biztosítási múlttal rendelkező szakértelemmel, mely segítségével képesek vagyunk testre szabott, teljes körű, a felmerülő ügyféligényekhez igazodó költséghatékony biztosítási rendszereket kidolgozni majd kezelni, melyek a biztosítási piacon megfelelő ár érték aránnyal bírnak, és bármely piaci elvárásnak és kihívásnak maradéktalanul meg tudnak felelni. Szolgáltatásaink kialakításakor elsődleges szempont volt a legmodernebb eszközök felhasználása, amellyel a Megbízóink igényeit maradéktalanul és teljes körűen a Megbízóink számára megelégedéssel el tudjuk végezni. A főbb elemek:

   

  Kockázatok felmérése

  A kockázatok feltérképezése szükséges a megfelelő biztosítási stratégia kidolgozásához. Ezért ha szükséges, akkor széles körű, általában helyszíni bejárással és konzultációval együtt járó információ gyűjtés módszerét alkalmazzuk, mely során a cég működésének folyamatát is feltérképezzük.

   

  Kockázatanalízis

  A rendelkezésre álló információk alapján egy teljes körű biztosítási fedezet-rendszerre teszünk javaslatot, részletesen megjelölve a kockázati tényezőket.

   

  Biztosítási stratégia, a biztosítási fedezet-rendszer kialakítása

  A kockázatanalízis, a piaci tapasztalatok, illetve az aktuális piaci lehetőségek figyelembevételével kidolgozzuk a biztosítási stratégiát, mely magában foglalja a biztosítható kockázatok mérséklésére vonatkozó módozatok kialakítását, testreszabását, valamint az érvényben lévő szerződések értékelését, átalakítását.

   

  Versenyeztetés, elemzés, szerződés elhelyezés

  A javaslatunk alapján, az Ügyfél által elfogadott biztosítási fedezet-rendszer alapján a figyelembe vehető biztosítók körében versenyeztetünk. A kapott ajánlatokról összehasonlító elemzést és javaslatot készítünk az Ügyfél részére, majd akár egy személyes konzultáció keretében a Megbízó által elfogadott ajánlat alapján elhelyezzük a biztosítási szerződéseket az adott biztosítóknál.

  Ezen felül a már meglévő biztosítási szerződéseket is célszerű felülvizsgálni, minimum 3 évente megversenyeztetni, mert ezzel nagy mértékben elkerülhető az alulbiztosítottságból származó arányos kártérítés is. Emiatt célszerű persze minden évben aktualizálni a biztosítási összegeket, beleértve az éves nettó árbevételt is.

   

  Szerződések kezelése

  Az általunk elhelyezett és kezelésünkbe adott biztosítási szerződéseket teljes körűen kezeljük, kiszolgáljuk, ideértve

  • a biztosítók által kiállított dokumentumok, számlák, bizonylatok ellenőrzését;
  • biztosítjuk a megkötött biztosítási szerződések kockázatviselésének folyamatosságát;
  • követjük a szerződések változásait és azokat átvezetjük a biztosítási szerződésekben;
  • beszerezzük, illetve kiállítjuk a szerződésekkel kapcsolatos fedezet- és díj igazolásokat, zöldkártyákat, engedményes- és társbiztosítotti igazolásokat;
  • az Ügyfél ez irányú igénye esetén kapcsolatot tartunk a Megbízó partnereivel (finanszírozó, kereskedő, stb.);
  • legalább 3 évente, de az Ügyfél kérésére akár évente ellenőrizzük a piaci lehetőségeket, versenyeztetjük a biztosítási portfólióját a piacon, új ajánlatokat szerzünk be a biztosítóktól, elvégezzük azok elemzését, értékelését és döntés előkészítő javaslatot teszünk a Megbízó részére;
  • rendszeresen, személyesen is kapcsolatot tartunk a Megbízó által kijelölt kapcsolattartókkal;
  • igény szerint tájékoztatást adunk a biztosítási piac esetleges változásairól, esetleges új termékek bevezetéséről;
  • riportokat, kimutatásokat és jelentéseket készítünk időszakosan az Ügyfél üzleti folyamatainak támogatása céljából. Saját IT szakembereink jelenléte biztosítja az Ügyfél mindenkori igényének megfelelő adatlehívás, adatszolgáltatás lehetőségét.

   

  Biztosítási szerződések kapcsán felmerülő káresemények kezelése

  Az általunk kezelt biztosítások esetében részletes segítséget nyújtunk a káresemények kapcsán, és lebonyolítjuk a szükséges levelezéseket a biztosító társaságok felé. Közvetítünk a rugalmas kárrendezés érdekében az ügyfeleink és a biztosító társaságok között. Megfelelő szakértelemmel segítjük a kárrendezés zavartalanságát, és sikerességét a szerződésekben foglalt biztosítási események kapcsán.

   

  Biztosítási szerződések nyilvántartása

  A a biztosítási szerződések nyilvántartása kettős. A biztosítási szerződések megkötése, illetve kezelése jogszabályok által írásbeliséghez kötött, ezért Megbízóink valamennyi biztosítási szerződésével kapcsolatos dokumentációból (kötvények, feltételek, záradékok, külön-megállapodások, stb.) elektronikus másolati példánnyal rendelkezünk, és megfelelően rendszerezve tároljuk azokat. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos teendők (díjkönyvelés, díjszámlázás, stb.) egyszerűsítése, illetve gyorsítása érdekében valamennyi szerződés adatai és kapcsolódó dokumentációja szerepel a nyilvántartási rendszerünkben is. Külön programrész kezeli a szerződések, ill. a kárügyek adatállományát. A biztosítási szerződések biztonságos tárolása, adatvédelme a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően megoldott, a rendszereinkben tárolt adatokhoz csak az arra jogosult személy - egyéni kód alkalmazásával - férhet hozzá. Annak ellenére, hogy az általános gyakorlat szerint a biztosítási díjak megfizetése alapvetően a biztosító társaság által kiállított számla alapján történik, a Megbízó ez irányú kérése esetén a biztosítási díjak megfelelő időben történő kiszámlázásáról, a díjak beszedéséről, illetve biztosítóhoz történő továbbításáról társaságunk gondoskodik.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés