fuvarozó

 • BÁF / CMR árufuvarozói biztosítás

  BÁF / CMR árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  A logisztikai biztosítások célja a bonyolult logisztikai tevékenység kockázatainak csökkentése, az azokból adódó költségek minimalizálásával, amelynek legjobb eszköze a biztosítási védelem. A legismertebb (nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás, nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF), szállítmányozói felelősségbiztosítás, raktározói felelősségbiztosítás) biztosítási módozatok szakszerű kombinációja lehetőséget nyújt arra, hogy akár a komplex logisztikai folyamat kockázatait kezelje a vagyontárgy megóvásában érdekelt fél.

  Fontos tisztázni, hogy a BÁF és CMR módozatok az áru fuvarozójának felelőssége esetén téríthet, de ha a szállítmányozó (speditőr) hibázik, arra e módozatok nem térítenek. ezekben az esetekben szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezete téríthet.

   

  BÁF árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  BÁF biztosítás, azaz a Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás szerződés szerint a biztosító a biztosított helyett térít, amikor fuvarozói minőségben az ide vonatkozó jogszabályok értelmében a szállított árúban keletkezett sérülés, esetleg elvesztés miatt a fuvarozót terhelné kártérítési kötelezettség. A biztosítási díjat a biztosító a fuvareszközök száma és a szállítmány jellege alapján határozza meg. A szerződésben meghatározott káreseményenkénti limit és éves kárkifizetési limitek szerint téríti meg a biztosító az esetlegesen bekövetkezett károkat. A limitek mértéke, mind a káronkénti és mint az évenkénti összegei kérés szerint teljes mértékben variálhatóak.

  E biztosítási módozatot az kötheti meg, aki jogosult belföldi közúti árufuvarozói tevékenységre és Magyarországon bejegyzett vállalkozással rendelkezik. Ahhoz, hogy egy fuvarozó érvényes biztosítási ajánlattal rendelkezzen, elsősorban szükség van a közúti engedély másolatára, a cégszerűen kitöltött ajánlati adatközlő lapra, valamint a cégszerűen aláírt elfogadott díjajánlatra.

   

  CMR árufuvarozói felelősségbiztosítás

   

  A CMR Nemzetközi Árufuvarozói Felelősségbiztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. Fontos kiemelni, hogy a fuvarozó felelősségét a Nemzetközi CMR Egyezmény jelentősen korlátozza, és lényegében CMR biztosítás nélkül nemzetközi fuvarozást nem is lehet végezni. Nagyon fontos része ennek az egyezménynek, hogy e biztosítási módozat ún. súlykorlátos biztosítás, azaz a fuvarozó, az általa szállított áruért mindössze 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz kb. 10 €/kg összegig felelős. Ennek megfelelően bizonyos áruköröknél a CMR biztosítás abban az esetben is csak kis mértékben kártalanítja a tulajdonost, ha a fuvarozó felelőssége vitathatatlan. Éppen ezért az egyes árucikkek esetében, amelyek a súlyukhoz képest ennél nagyobb értékűek célszerű szállítmánybiztosítást is kötni (pl. híradástechnikai eszközök, gyógyszerek, stb.).

  Fontos kiemelni, hogy felelősségbiztosításról lévén szó, az olyan árukárok, amelyek nem a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak (pl. vis maior esemény) a BÁF/CMR biztosítás nem térít! Azokban az esetekben sem tehető felelőssé a fuvarozó, ha nem ismert, hogy a folyamat mely szereplőjénél keletkezett a kár. CMR esetében hibázhatott adott esetben ugyanis a hajóstársaság, az átrakodást és közbenső tárolást végző logisztikai szolgáltató, vagy a közúti fuvarozó egyaránt.

  Az árukár oka lehet az is, hogy a szállítmányozó nem látja el kielégítő információkkal a fuvarozóját (pl. nem közli az áru érzékenységét).

   

   

  Összegezve tehát a BÁF és a CMR biztosítás is csak a fuvarozó hibájából bekövetkező árukárokat téríti meg a feltételeikben meghatározott módon a szerződésben foglalt limit erejéig. Fontos tisztában lenni, hogy az árufuvarozói felelősségbiztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, amely pár esetet leszámítva minden árukárt megtérít.

  Mivel sok-sok záradék is tartozik minden logisztikai biztosításhoz, így célszerű egy szakember tanácsát is kikérni szerződéskötéskor.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

 • Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmánybiztosítás

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmány biztosítás/

   

  A logisztikai biztosítások célja a bonyolult logisztikai tevékenység kockázatainak csökkentése, az azokból adódó költségek minimalizálásával, amelynek legjobb eszköze a biztosítási védelem. A legismertebb (nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás, nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF), szállítmányozói felelősségbiztosítás, raktározói felelősségbiztosítás) biztosítási módozatok szakszerű kombinációja lehetőséget nyújt arra, hogy akár a komplex logisztikai folyamat kockázatait kezelje a vagyontárgy megóvásában érdekelt fél.

   

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás

   

  A szállítási folyamat egyik fontos résztvevője a szállítmányozó, a speditőr. A szállítmányozó (speditőr) felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása, ill. a fuvarozók és biztosításaik ellenőrzése. A szállítmányozói felelősségbiztosítás alapvetően hibás diszponálás esetén térít, de ide tartozhat a fuvarozó CMR biztosításának ellenőrzésének elmulasztása, illetve a fuvarfeltételek nem megfelelő kikötése is.

  A szállítmányozói felelősségbiztosítás kiegészíthető raktározói, valamint vámügynöki tevékenységre vonatkozó záradékokkal.

   

  Szállítmánybiztosítás

   

  Az áru szállítása, szállítmányozása, fuvarozása során megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen. Ez a biztosítás kártalanítja ugyanis a tulajdonost a szállítás közben bekövetkező árukárok esetén. Mivel úgynevezett All-risk vagyonbiztosításról (összkockázatú) van szó, a biztosító minden, a kizárási listában nem szereplő káreseményt megtérít a tulajdonos részére. Ne feledjük azonban, hogy a szállítmánybiztosítók előszeretettel vizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése valamely szereplőnek felróhatóan következett-e be. Ha találnak ilyen körülményt, akkor érvényesítik a kárra kifizetett összeg egy részét, vagy egészét a fuvarozón, szállítmányozón. Lényegében szállítmánybiztosítást köthet elsősorban az áru tulajdonosa vagy egy eladás és szállítás során a régi tulajdonos (lehet magán és jogi személy egyaránt), de a fuvarozó és a szállítmányozó is, amely költséget nyilván a szállítási folyamat során az áru tulajdonosára szokták hárítani.

  Szállítmányozók körében gyakori az ún. keretszállítmány biztosítás is, mely lényegesen kedvezőbb díjú az ún. egyszeri utas szállítmánybiztosításoknál. Ebben a módozatban a teljes biztosítási évben (általában naptári év) szervezett fuvarok áruk összértékét és fajtáját kell megadni, amelyre a biztosító egy előre meghatározott díjtételt alkalmaz. A biztosítás elszámolásos jellegű, azaz ha az előre jelzett értéknél többet szállítmányozott a speditőr, utólag a különbözetre számított díjtételes biztosítási díjat meg kell fizetni a biztosító részére. A várható forgalmat érdemes jól megbecsülni, mert a biztosító társaságok nem nagyon térítenek vissza díjat, illetve ezt megelőzendő sok esetben a tervezett forgalom 80%-a után számítják ki az éves díjat, melyet minimum díjnak tekintenek, azaz ezt az összeget a szerződőnek minden esetben meg kell fizetnie a biztosító részére.

   

  Összegezve tehát a BÁF és a CMR biztosítás is csak a fuvarozó hibájából bekövetkező árukárokat téríti meg a feltételeikben meghatározott módon a szerződésben foglalt limit erejéig. A szállítmányozói felelősségbiztosítás pedig a fuvarszervezés hibáit téríthetik csak. Fontos tisztában lenni, hogy az árufuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, amely pár esetet leszámítva minden árukárt megtérít.

  Mivel sok-sok záradék is tartozik minden logisztikai biztosításhoz, így célszerű egy szakember tanácsát is kikérni szerződéskötéskor.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés