egyszeri utas szállítmánybiztosítás

 • Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmánybiztosítás

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás/szállítmány biztosítás/

   

  A logisztikai biztosítások célja a bonyolult logisztikai tevékenység kockázatainak csökkentése, az azokból adódó költségek minimalizálásával, amelynek legjobb eszköze a biztosítási védelem. A legismertebb (nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás, nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF), szállítmányozói felelősségbiztosítás, raktározói felelősségbiztosítás) biztosítási módozatok szakszerű kombinációja lehetőséget nyújt arra, hogy akár a komplex logisztikai folyamat kockázatait kezelje a vagyontárgy megóvásában érdekelt fél.

   

  Szállítmányozói felelősségbiztosítás

   

  A szállítási folyamat egyik fontos résztvevője a szállítmányozó, a speditőr. A szállítmányozó (speditőr) felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása, ill. a fuvarozók és biztosításaik ellenőrzése. A szállítmányozói felelősségbiztosítás alapvetően hibás diszponálás esetén térít, de ide tartozhat a fuvarozó CMR biztosításának ellenőrzésének elmulasztása, illetve a fuvarfeltételek nem megfelelő kikötése is.

  A szállítmányozói felelősségbiztosítás kiegészíthető raktározói, valamint vámügynöki tevékenységre vonatkozó záradékokkal.

   

  Szállítmánybiztosítás

   

  Az áru szállítása, szállítmányozása, fuvarozása során megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen. Ez a biztosítás kártalanítja ugyanis a tulajdonost a szállítás közben bekövetkező árukárok esetén. Mivel úgynevezett All-risk vagyonbiztosításról (összkockázatú) van szó, a biztosító minden, a kizárási listában nem szereplő káreseményt megtérít a tulajdonos részére. Ne feledjük azonban, hogy a szállítmánybiztosítók előszeretettel vizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése valamely szereplőnek felróhatóan következett-e be. Ha találnak ilyen körülményt, akkor érvényesítik a kárra kifizetett összeg egy részét, vagy egészét a fuvarozón, szállítmányozón. Lényegében szállítmánybiztosítást köthet elsősorban az áru tulajdonosa vagy egy eladás és szállítás során a régi tulajdonos (lehet magán és jogi személy egyaránt), de a fuvarozó és a szállítmányozó is, amely költséget nyilván a szállítási folyamat során az áru tulajdonosára szokták hárítani.

  Szállítmányozók körében gyakori az ún. keretszállítmány biztosítás is, mely lényegesen kedvezőbb díjú az ún. egyszeri utas szállítmánybiztosításoknál. Ebben a módozatban a teljes biztosítási évben (általában naptári év) szervezett fuvarok áruk összértékét és fajtáját kell megadni, amelyre a biztosító egy előre meghatározott díjtételt alkalmaz. A biztosítás elszámolásos jellegű, azaz ha az előre jelzett értéknél többet szállítmányozott a speditőr, utólag a különbözetre számított díjtételes biztosítási díjat meg kell fizetni a biztosító részére. A várható forgalmat érdemes jól megbecsülni, mert a biztosító társaságok nem nagyon térítenek vissza díjat, illetve ezt megelőzendő sok esetben a tervezett forgalom 80%-a után számítják ki az éves díjat, melyet minimum díjnak tekintenek, azaz ezt az összeget a szerződőnek minden esetben meg kell fizetnie a biztosító részére.

   

  Összegezve tehát a BÁF és a CMR biztosítás is csak a fuvarozó hibájából bekövetkező árukárokat téríti meg a feltételeikben meghatározott módon a szerződésben foglalt limit erejéig. A szállítmányozói felelősségbiztosítás pedig a fuvarszervezés hibáit téríthetik csak. Fontos tisztában lenni, hogy az árufuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, amely pár esetet leszámítva minden árukárt megtérít.

  Mivel sok-sok záradék is tartozik minden logisztikai biztosításhoz, így célszerű egy szakember tanácsát is kikérni szerződéskötéskor.

   

  Kérjük, ha további információra van szüksége vagy kérdése van, keressen minket az elérhetőségeink egyikén!

Kérem válassza ki milyen ügyben keres minket!
Fájlok feltöltése
Browse Files
Az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Szeretnék feliratkozni a hírlevélre.
Küldés